👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه سوالات ارشد-ادبیات عرب1

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه سوالات ارشد-ادبیات عرب1

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور ادبیات عرب1 كه با فرمت پی دی اف آماده شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

26

حجم

1/800 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

نمونه سوالات ارشد-ادبیات عرب1

شامل دروس زیر 

1-متون تخصصی انگلیسی 

2- مباحث صرفی و نحوی 

3-شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی

4- شعر عربی در دوره عباسی

5- نثر عربی در دوره عباسی 

متون تخصصی انگلیسی 

1-“ The process of transformation” 

 الف.روند انتقال .ب جریان حركت 

 ج. پروسه انتقال .د جریان 

2-“ Free-thinkers” 

 الف.آزاد اندیشان ب. آزادگان 

 ج. متفكران آزاد . د همه موارد 

3--God; however ; did not restrict learning and poetry and rhetoric to particular age appropriate them 

to a particular class. 

الف.فصاحت    .ب بلاغت     .ج شعر     .د مرثیه

 4-European readers cannot but sympathize with him when he bids the poets draw inspiration 

from nature and truth instead of relating imaginary journeys on a camel.

الف.همدلی كردن ب.هم دردی كردن ج. اظهار تاسف كردن .د غمگین بودن 

5-The result of such pedantry may be seen at the present day in thousands of” qasidas “ abounding 

in archaisms and allusions to forgotten far-off things of merely antiquarian interest. 

 الف فق. ط به خاطر قدمت        .ب به خاطر ا رزش آن 

 ج. به خاط ر ارزش قدیمیش .         د به خاطر شكل آ ن 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.78 MB

 تعداد صفحه:26 

نمونه سوالات ارشد-زبان و ادبیات انگلیسی نمونه سوالات رشد-ادبیات عرب2 نمونه سوالات ارشد-پژوهش هنر نمونه سوالات ارشد ریاضی نمونه سوالات ارشد فیزیک هسته ای