👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در 10 صفحه طبق موارد زیر طراحی شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

10

حجم

99/63 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی  به صورت فایل word در 10 صفحه طبق موارد زیر طراحی شده است:

1- سد تنظيمي

2- كنترل پايداري لغزش در سدهاي مخزنی وزني

3- منحني دبي- اشل پاياب سد

4- اتصال از شيب كم به زياد در شوت

5- سطوح صاف پتانسيل كاويتاسيون

6- وظيفه دندانه ها در حوضچه آرامش

7- سرريز كالورت

8- Slug Flow

9- رابطه سرريز

10- طول مؤثر سرريز

11- معادله روش گام استاندارد براي محاسبه پروفيل سطح آب را در شوت

12- سازه هيدروليكي

13- حجم حوضچه فرود فواره (حوضچه استغراق)

14- شيب كف افقي

15- طول تاج سرريز يك سد انحرافي

16- طراحي ديوار آببند بالادست Upstream Cutoff

17- نيروي بالابرنده زير بدنه سد انحرافي

18- دبي ثابتي به كانال

19- طراحي حوضچه ترسيب

20- تئوري رژيم

21- ديوار آببند پائين دست سد انحرافي

22- ورودي تونل لبه تيز افت انرژي

23- ورودي زنگوله اي

24- دبي خروجي

25- جدول تحليل ريسك

26- و Lرا براي طراحي سرريز

27- الگوريتم طراحي سرريز نيلوفري

28- نقطه كمترين فشار

29- مجراي‌ تخليه تحتاني

30- بدنه سد در برابر واژگوني پايدار

یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی پایان ترم درس هيدرولوژی مهندسی یک سری نمونه سوال تشریحی امتحان پايان ترم درس طراحی سازه های آبگیر نمونه سوالات امتحانی تشریحی درس اجرای سازه های فلزی و بتنی نمونه سوالات امتحانی تشریحی با پاسخنامه - درس اجرای سازه های فلزی و بتنی یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی‬‎